Indonesia
    [Peraturan Daerah]
 
   Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 Tanggal 18 Januari 2008, tentang Susunan Kedudukan Tugas pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan. - Sumbawa Besar, 2008.